Kronometre

Yüzde Hesaplama

Yüzde Nedir?

Ticari olarak kullanımı, herhangi bir işte, özellikle bir ticaret işinde aracı olan kimseye, yaptığı işin karşılığı olarak, işin toplam tutarının yüzde hesabına göre verilen ücreti. Hesap olarak anlamı ise, her hangi bir değer üzerinden kullanıldığında, yüze bölünen bir değerin bir o kadarlık parçasını belirtir.

Yüzde Nasıl Hesaplanır

Örneğin bir sayının yüzde 10'u hesaplanacaksa sayı önce 10'a bölünür, sonra bulunan sonuç bu sefer 10 ile ile çarpılarak sayının %'si hesaplamanış olur.

Uygulamalar

Saat Alarm Kur Vdeolu Alarm Kur Hesap Makinesi Bilimsel Hesap Makinesi Yüzde Hesaplama KDV Hesaplama